Sunday, March 18, 2018

 bit Dungeon  APK Download

bit Dungeon APK

87 from - 3.555 People

APPS and GAMES Download - Bit dungeon apk download apkplz - Bit dungeon apk 34 download free apk from apksum - Bit dungeon 34 apk by kintogames details sameapk - Bit dungeon ii v34 android apk hack mod download - Bit dungeon 34 apk paid download apkhere - Bit dungeon 2 for android free download bit dungeon 2 - Bit dungeon ii money mod apk modsapk - Bit dungeon ii v21 apk for android revdl - Bit dungeon ii apk download todoapk - Apk maniatm full >> bit dungeon ii v34 apk
Title: bit Dungeon
Author: Kinto Games
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 iunie 2016


Download bit Dungeon APK from Kinto Games last update 5 iunie 2016 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la kintogames[@]gmail.com 1012 HIGHLAND AVE IOWA CITY, IA 52240-2152 US

bit Dungeon "It's a smartly and elegantly designed game that's not afraid to permakill you" --IndieGames.com

"The distilled essence of every 8-bit action role-playing game ever. Love it." --Kotaku

"Bit Dungeon brings together The Legend of Zelda’s top-down dungeon stomping, Diablo’s loot lust, and the unforgiving difficulty of roguelikes within a slick retro-style quest." --Mac|Life

"It’s great fun, made even more entertaining by the retro visuals that bring to mind classics like The Legend of Zelda on NES." --Game Trailers

√ As featured in TegraZone!
√ Play it on NVIDIA SHIELD!
√ 16-bit Graphics
√ 8-bit music from STRESS_TN http://chiptunerush.com/bit-dungeon/

You and your wife were captured by demons...

You wake up what seems like hours, maybe even days later trapped in a prison cell, and your wife is missing. You find a sword in your cell and vow revenge against the beasts who took your wife - the quest to find your wife and destroy the demons begins!

bit Dungeon combines the randomized loot of Diablo and fast action combat of Zelda. Explore randomized dungeons and hack and slash your way through dangerous bosses. The difficultly increases as you become stronger and stronger. Build your character how you want with deadly passive abilities.

Just like the classic quarter crunchers of old, if you die you lose everything and start all over. Can you make it to the end and save the day?

•If you die you lose all items and start over.

•Extra Life: at Level 4 you receive a Soul after the boss instead of more magic. When you die this soul gives you a second chance.

Nvidia Shield Controls:

•“Left Analog Stick” to control the character.

•Hold down the “A" Button to charge up and use a STUN ATTACK.

•Once CHARGED your next attack will be a POWER ATTACK dealing the total [Attack Damage+Critical Damage+Armor]

•Hold down the “A" Button to BLOCK any attack.


Touch Screen Controls:

•“Touch” to control the character.

•Hold down “Touch” to charge up and use a STUN ATTACK.

•Once CHARGED your next attack will be a POWER ATTACK dealing the total [Attack Damage+Critical Damage+Armor]

•Hold Down “Touch” to BLOCK any attack.


*Stats*
LifeRegen – Regens life slowly over time.
LifeSteal – Steals life and heals you per hit.
DeathStrike – Chance to instant kill normal enemies.
Chop – Chance to take off 25% of total life in one hit.
Cleave – Chance to do "Double" attack Damage.
Proc – Chance to shoot a magic bolt on hit.
Crit – Chance to do a Critical hit (Critical Damage3).
Defend – Chance to block all enemy Damage on hit.
RunSpeed – the movement speed of your character.

Attack Damage – Normal hit Damage.
Critical Damage – Critical hit Damage.
Armor – Reduces Damage by a percent.
Life – Increases max life.

*Note: If it seems your device resolutions isn't supported e-mail kintogames[@]gmail.com I will support that device with an update*


facebook.com/KintoGames "Este un joc proiectat inteligent și elegant, care nu se teme să te permakill" -. IndieGames com

"Esența distilat de fiecare acțiune 8-bit joc de rol vreodata. O iubesc." - Kotaku

"Bit Dungeon reunește Legenda de sus în jos stomping Zelda lui temnita, prada pofta lui Diablo, și dificultatea neiertător de roguelikes într-o căutare slick-stil retro." - Mac | Life

"Este foarte distractiv, a făcut chiar mai distractiv de efecte vizuale retro care aduc la clasice minte, cum ar fi The Legend of Zelda pe SEN." - Game Trailers

√ În prezentate în TegraZone!
√ Joaca-l pe NVIDIA SHIELD!
√ 16-biți Graphics
√ 8-bit de muzică de la STRESS_TN http://chiptunerush.com/bit-dungeon/

Tu și soția ta au fost capturați de demoni ...
 
Te-ai trezit ceea ce pare a fi ore, poate chiar zile mai târziu, prins într-o celulă de închisoare, iar soția ta lipsește. Veți găsi o sabie în celulă și promit răzbunare împotriva fiarelor care au luat sotia ta - încercarea de a găsi soția ta și de a distruge demonii începe!
 
bit Dungeon combină prada randomizat de Diablo și acțiune rapidă combaterea of ​​Zelda. Explora temnite randomizate și hack and slash-ți de drum prin intermediul sefi periculoase. Crește de dificultate pe măsură ce devin mai puternici și mai puternică. Construi personajul tău cum doriți cu abilități pasive mortale.
 
La fel ca și celor care lucreaza trimestru clasice de vechi, dacă mori pierzi totul și începe peste tot. Poți face până la capăt și a salva zi?

• Dacă mori pierzi toate elementele și începe peste.

• Life Extra: la nivelul 4 veti primi un suflet după ce șeful în loc de mai mult magie. Când mori acest suflet vă oferă oa doua șansă.

Nvidia Shield Controale:

• "Left Analog Stick", pentru a controla personajul.

• Țineți apăsat butonul "A" pentru a încărca și de a folosi un atac STUN.

• Odată ce SUPORTATE următoare de atac va fi un atac POWER face totală [Attack Damage + Critical Damage + Armor]

• Țineți apăsat butonul "A" pentru a bloca orice atac.


Touch Screen Controale:

• "Touch", pentru a controla personajul.

• Țineți apăsată tasta "Touch" pentru a încărca și de a folosi un atac STUN.

• Odată ce SUPORTATE următoare de atac va fi un atac POWER face totală [Attack Damage + Critical Damage + Armor]

• Țineți apăsată tasta "Touch" pentru a bloca orice atac.


* Statistici *
Viața Regens încet-a lungul timpului - LifeRegen.
Viață fură și vindecă vă pe hit - LifeSteal.
Deathstrike - Șanse pentru instant ucide dușmanii normale.
Chop - Șansa de a scoate 25% din totalul de viață într-o singură lovitură.
Cleave - șansa de a face "dubla" atac de distrugere.
Proc - Șanse pentru a trage un șurub magie pe hit.
Crit - sansa de a face un hit critice (Critical Damage3).
Apăra - Șanse pentru a bloca toate daunele inamic pe hit.
RunSpeed ​​- viteza de deplasare a personajului tău.

Attack Damage - Normal lovit de distrugere.
Critical Damage - hit dauna critica.
Armura - Reduce Daune de un procent.
De viață - crește durata de viață max.

* Notă: În cazul în care se pare că rezoluțiile dispozitivul dvs. nu este acceptat de e-mail kintogames[@]gmail.com voi sprijini acest dispozitiv cu o actualizare *


facebook.com / KintoGames

Screenshot bit Dungeon APK

 bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover bit Dungeon APK Cover
bit dungeon apk for android airbitdungeon created by kintogames in role playing games download bit dungeon 34 and all version history for android its a smartly and elegantly designed game thats not afraid to permakill you indiegames the distilled essence of every 8 bit action role playing game ever bit dungeon ii v34 android apk free hack money mod download hi guys great bagel classic with deep dungeons to explore in developing the creator inspired toys its a smartly and elegantly designed game thats not afraid to permakill you indiegamesthe distilled essence of every 8 bit action role playing game ever download bit dungeon 2 android apk game for tablet or phone totally free beside this one we have thousands of other full versions of the best games in our collection download bit dungeon ii money mod apk for android download last version bit dungeon ii apk for android from revdl with direct link bit dungeon ii is fast action roguelike game with a giant overworld to explore you are a spirit in an undead world of demons bit dungeon ii is fast action roguelike game with a giant overworld to explore bit dungeon ii you are a spirit in an undead world of demons your loved ones grave4.5 stars based on 1004 reviews
website hit counter