Wednesday, February 21, 2018

 Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls  APK Download

Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK

82 from - 89 People

APPS and GAMES Download - Download bird song id usa automatic recognition songs - Bird song id usa automatic recognition birds songs app apk - Bird song id usa automatic recognition and reference app - - - - - - -
Title: Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls
Author: Sunbird Images
Latest Version: 5.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 15 aprilie 2017


Download Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK from Sunbird Images last update 15 aprilie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la apps[@]sunbird.tv Politica de confidențialitate Sunbird Images Kirchplatz 6 42489 Wülfrath Germany

Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls --> SUMMER SALE: Instead of 9.99 just 4.99 US$! ****** Identify birds of the USA by their songs and calls! Automatic Recognition will help identify birds around you. Includes an audio reference library of 241 songs and calls. *** Top of its class, Bird Watching Magazine rated it 9 out of 10 saying it is remarkably accurate. *** Copied by a few, bettered by none, Bird Song Id is three years ahead of anyone else in this field ! ***

Look at the many good reviews compared to similar apps claiming to achieve bird song recognition!

*** 'Scientific American' writes:

"It's Shazam for birdsong. Record a bird's warble—the cleaner the recording, the better the luck you'll have—and
let the app tell you what species you're hearing!" ***

Developed by automatic recognition experts in collaboration with published biologists.

*** 'The Times Newspaper' said the app "Does what it says on the tin" and were amazed that "this astonishing piece of software costs about the same as a cup of coffee". ***


Watch the film: vimeo.com/isoperla/birdsongid

The most functional Bird Song app on the market by far. Make your own bird song recordings and keep a bird song diary.

Have you ever heard a bird singing and wondered "What kind of bird is that?". Bird Song Id is a great tool to help you learn to quickly and easily identify birds by their songs and calls. It's great fun to use too. With Bird Song Id, identification can be enjoyed by the whole family.

Bird Song Id has been created by professional published ecologists. The app does not need an internet connection, all songs and calls are downloaded when the app is purchased, one hundred and eighteen species are included.

We have included an early version of Automatic Recognition in the app for you to try. We hope this feature will help you identify common bird species. However, it needs a good quality recording to work, and takes a bit of time and patience to get used to. Automatic Recognition takes place on the device, no connection to the internet or mobile network is needed.

How successful is it? Our aim is to get the correct bird in the top three of those listed. In our testing of over 1,000 samples we found the success rate to be 85%.

Remember this is an early release of this innovative feature, so please be gentle. A demo is available on YouTube.

--------------- HELP ----------------
Automatic Recognition needs a good quality recording of the bird
-------------
Remove the case from your iPhone if you use one as this will significantly dampen the microphone
-------------
Only record when it is very quiet, apart from the bird singing of course
-------------
Be close to the bird singing, as close as you can be without disturbing it
-------------
Only record when a single bird is singing, or when a single bird is dominant
-------------
The analysis graph should have plenty of blue and green colors with few or no black peaks
-------------
Be patient, dont expect miracles, the system works but needs good clear recordings
-------------
The peaks on the graph should reach all the way to the top. Low peaks indicate poor quality and recognition is unlikely
-------------
A difference between two birds of less than 10% is not that significant, so listen to the samples from both to help you further
-------------
The microphone is at the bottom of an iPhone, point the bottom of the phone towards the bird
-------------
Record a single bird at a time
-------------
Record for the full 30 seconds
-------------
Avoid windy conditions. Air moving over the microphone will mask the bird sounds
-------------
Playing songs to the app from recorded material on the internet, other apps or CDs is unlikely to work as this material is digitally processed and edited (inter phase gaps are often shortened). They sound very different to recording birds for real on an iPhone or iPad in the natural environment.
------------- -> estivală: In loc de 9,99 doar 4.99 US $! ****** Identificarea păsărilor din SUA prin cântece și apelurile lor! Recunoașterea automată va ajuta la identificarea păsărilor în jurul tău. Include o bibliotecă de referință audio de 241 de melodii și apeluri. *** Începutul din clasa sa, Bird Urmărind revista a evaluat-9 din 10 spunând că este extrem de precisă. *** Copiat de câteva, întrecută de nimeni, Song Bird Id-ul este de trei ani înainte de oricine altcineva în acest domeniu! ***

Uită-te la multe comentarii bune în comparație cu aplicații similare care pretind a obține recunoașterea cântec pasăre!

*** 'Scientific American', scrie:

„Este Shazam pentru ciripitul păsărilor. Înregistrați susur-the-o pasare mai curat înregistrarea, cu atât mai bine norocul veți avea și
lăsați aplicația să vă spun ce specii ce auzi!“***

Dezvoltat de către experți de recunoaștere automată în colaborare cu biologi publicate.

*** "The Times Newspaper'- a spus app„Are ceea ce se spune pe tablă“și au fost uimit că„această piesă uimitoare de costuri software aproximativ la fel ca și o ceașcă de cafea“. ***


Uita-te la film: vimeo.com/isoperla/birdsongid

Cel mai funcțional App Bird Song pe piață, de departe. Asigurați-vă propriile înregistrări cântec de păsări și să păstreze un jurnal cântec de pasăre.

Ai auzit vreodată o pasăre cântând și se întreba: „Ce fel de pasăre este asta?“. Song Id-ul Bird este un instrument excelent pentru a vă ajuta să învețe să identifice rapid și ușor de păsări de cântece și apelurile lor. Este foarte distractiv de a utiliza de asemenea. Cu Song Id-ul Bird, identificarea se pot bucura de întreaga familie.

Song Id-ul Bird a fost creat de către ecologiști publicate profesionale. Aplicația nu are nevoie de o conexiune la internet, toate melodiile și apelurile sunt descărcate atunci când aplicația este achiziționat, o sută și optsprezece specii sunt incluse.

Am inclus o versiune timpurie a recunoaștere automată în aplicația pentru a încerca. Sperăm că această funcție va ajuta să identificați specii de păsări comune. Cu toate acestea, ea are nevoie de o înregistrare de bună calitate pentru a lucra, și ia un pic de timp și răbdare să se obișnuiască. Recunoașterea automată are loc pe dispozitiv, este nevoie de nici o conexiune la rețeaua de internet sau mobil.

Cât de succes este? Scopul nostru este de a obține pasărea corectă în top trei cele enumerate. În testele noastre de peste 1000 de probe am găsit rata de succes pentru a fi de 85%.

Amintiți-vă acest lucru este o versiune timpurie a acestei caracteristici inovatoare, așa încât vă rugăm să fie blând. Un demo este disponibil pe YouTube.

--------------- AJUTOR ----------------
Recunoașterea automată are nevoie de o înregistrare bună calitate a păsării
-------------
Eliminați cazul de pe iPhone dacă utilizați unul ca acest lucru se va diminua în mod semnificativ microfonul
-------------
înregistra numai atunci când este foarte liniștită, în afară de pasăre cântând desigur
-------------
Fii aproape de pasăre cântând, cât mai aproape poți fi fără a deranja-l
-------------
Numai atunci când înregistra o singură pasăre cântă, sau atunci când o singură pasăre este dominantă
-------------
Graficul de analiză ar trebui să aibă o multime de culori albastru și verde, cu puține sau fără vârfuri negre
-------------
Aveți răbdare, sa, nu va asteptati la miracole, sistemul funcționează, dar are nevoie de înregistrări clare bune
-------------
Vârfurile de pe grafic ar trebui să ajungă tot drumul spre partea de sus. pintenilor indică o calitate slabă și recunoașterea este puțin probabil
-------------
O diferență între cele două păsări de mai puțin de 10% nu este atât de semnificativ, astfel încât asculta probele din atât pentru a vă ajuta în continuare
-------------
Microfonul este în partea de jos a unui iPhone, punctul în partea de jos a telefonului spre pasarea
-------------
Se înregistrează o singură pasăre, la un moment dat
-------------
Record pentru 30 de secunde pline
-------------
Evitați condiții de vânt. Air se deplasează peste microfon va masca sunetele de păsări
-------------
Redarea melodiilor la aplicația din materiale înregistrate pe internet, alte aplicații sau CD-uri este puțin probabil să lucreze ca acest material este prelucrat digital și editat (decalaje de fază între sunt adesea scurtate). Ei suna foarte diferit de înregistrare pentru păsări reale de pe un iPhone sau iPad în mediul natural.
-------------

Screenshot Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK

 Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover Bird Song Id USA Automatic Recognition songs calls APK Cover
download bird song id usa automatic recognition songs calls v9 for android > summer sale instead of 999 just 499 us identify birds of the usa by their > sale 50 off instead of 999 just 499 us identify birds of the usa by their songs and calls automatic recognition will help identify birds around you bird song id usa automatic recognition and reference app review identifying birds it doesnt matter if bird watching is a serious hobby of yours or you just take4.5 stars based on 3869 reviews
website hit counter