Friday, February 23, 2018

 Biblia Reina Valera Audio  APK Download

Biblia Reina Valera Audio APK

95 from - 2.408 People

APPS and GAMES Download - Palavra viva baixar bblia de estudo pentecostal - Los mejores programas bblicos para tu pc ley dominical - Evangelio de marcos juan mateos estudios bblicos online - Teendreams mecvideos - You que o cantinho da graa pra voc que nunca a - - - - -
Title: Biblia Reina Valera Audio
Author: BÍBLIA
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 18 septembrie 2017


Download Biblia Reina Valera Audio APK from BÍBLIA last update 18 septembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la lucasarr812[@]gmail.com Politica de confidențialitate Jesús de María 1455 Mercedes, Soriano Uruguay

Biblia Reina Valera Audio Le presentamos la Biblia Reina Valera, la mejor Audio-Biblia para leer y escuchar el mensaje de Dios.

Reciba en su corazón esta aplicación de la Biblia sin costo alguno y léala o escúchela en el lugar que le guste, incluso sin estar conectado a Internet.

Échele un vistazo cada vez que precise consejos de Dios. En la Biblia está todo lo que necesita.

La nueva Biblia Reina Valera Audio le ofrece:

- La Biblia Reina Valera completa
- Audio Biblia para escuchar con sonido de alta calidad
- Completamente gratis
- App offline (una vez descargada, funciona sin conexión a Internet)
- Seleccionar el modo nocturno para leer confortablemente durante la noche
- Rápida y fácil búsqueda y navegación entre libros, capítulos y versículos.
- Capacidad de marcar, guardar y colocar versículos en favoritos
- Posibilidad de enviar o compartir versículos en redes sociales como whatsapp y facebook.
- Ventaja de volver al último versículo que leyó.
- Habilidad para aumentar o disminuir la letra

¡Lleve la Biblia a todas partes! Los mejores consejos para sobrellevar los problemas más complicados de la vida se encuentran en sus páginas. Las escrituras son muy útiles y ayudan a muchas familias a ser felices.

Escuchar los consejos de la Biblia nos hace más sabios. Póngase en manos de Dios, abrace la Biblia y siga sus consejos.

Es el libro que nos guiará a ser mejores personas, aprender a valorar, respetar y amar. Y nosotros se lo hacemos llegar: descargue la Biblia Reina Valera Audio para leer y escuchar la Santa Palabra todos los días.

Si lo desea comparta esta hermosa Biblia en las redes sociales y ayúdenos a esparcir la Palabra de Dios para así juntos hacer entrar a Dios en nuestros corazones.

La Biblia Reina Valera tiene 66 libros, está dividida en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento:

El Antiguo Testamento incluye 39 libros: (Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes , 1 Crónicas, 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, Ester, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones , Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías, Hageo, Zacarías, Malaquías) y el Nuevo Testamento incluye 27 libros (Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 Juan, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Apocalipsis) Prezentăm Biblia King James, cel mai bun audio Biblie să citească și să audă mesajul lui Dumnezeu.
 
Primire în inima ta această aplicație Biblie gratuit și citi sau a asculta-l în locul pe care vă place, chiar și fără o conexiune la Internet.

Aruncati o privire ori de câte ori este necesar sfaturile lui Dumnezeu. Biblia este tot ce ai nevoie.

Noua Reina Valera audio Biblia ne oferă:

- Cu privire la complet Reina Valera Bible
- Audio Biblia pentru a asculta un sunet de înaltă calitate
- Complet gratuit
- App off-line (o dată descărcat, funcționează fără conexiune la Internet)
- Selectați modul de noapte pentru a citi confortabil în timpul nopții
- Rapid și ușor de căutare și navigare între cărți, capitole și versete.
- Capacitatea de a face, salva și a posta versuri favorite
- Abilitatea de a trimite sau împărtășiți versete pe rețelele sociale, cum ar fi WhatsApp și Facebook.
- Avantaj reveni la ultimul verset pe care el a citit.
- Capacitatea de a mări sau micșora litera

Carry Biblia peste tot! Sfaturi pentru a face față cu cele mai complicate probleme ale vieții găsite în paginile sale. Scripturile sunt foarte utile și de a ajuta multe familii să fie fericit.

Ascultați sfatul Bibliei ne face mai înțelept. Pune-te în mâinile lui Dumnezeu, îmbrățișează Biblia și să urmeze sfatul lor.

Este cartea care va ghida noi să fim oameni mai buni, să învețe să aprecieze, respect și iubire. Și noi facem să-l: descărcați Reina Valera audio Biblia să citească și să asculte Cuvântul Sfânt în fiecare zi.

Dacă doriți să partajați această frumoasă Biblie în rețelele sociale și de a ajuta la răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu atât de bine împreună pentru a face Dumnezeu în inimile noastre.

Reina Valera Biblia are 66 de cărți, este împărțit în două părți, Vechiul Testament și Noul Testament:

Vechiul Testament cuprinde 39 de cărți (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri, Deuteronom, Iosua, Judecători, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 2 Kings, 1 Cronici, 2 Cronici, Ezra, Neemia, Estera, Iov, Psalmi, Proverbe, Eclesiastul, Cântarea Cântărilor, Isaia, Ieremia, Plângerile, Ezechiel, Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Țefania, Hagai, Zaharia, Maleahi) și Noul Testament cuprinde 27 de cărți ( Matei, Marcu, Luca, Ioan, Faptele Apostolilor, Romani, 1 Corinteni, 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 Tesaloniceni, 2 Tesaloniceni, 1 Timotei, 2 Timotei, Tit, Filimon, Evrei, Iacov, 1 Petru, 2 Petru, 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, Iuda, Apocalipsa)

Screenshot Biblia Reina Valera Audio APK

 Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover Biblia Reina Valera Audio APK Cover
ler todos os posts de palavra viva em baixar bblia de estudo pentecostal los mejores programas bblicos para tu pc y celulartablet en un click plus 1 e sword 104 2 biblioteca cristiana adventista 2011 3 biblioteca electrnica juan mateos miembro de la compaa de jess curs estudios en francia austria lbano iraq y roma ciudad donde obtuvo el doctorado en ciencias watch teendreams free porn video on mecvideos videos only the best ; o cantinho da graa pra voc que nunca a encontrou4.5 stars based on 71992 reviews
website hit counter