Monday, March 19, 2018

 Bible App  APK Download

Bible App APK

96 from - 6.141 People

APPS and GAMES Download - Apk download latest version of the best apps and games - Download a word game apk 222 a word gameapk apk4fun - Download jw library for pcwindows 7810 laptop full - Icefilmsinfo - King james bible kjv free for pc windows 7810xp - Holy the bible companion by anthony jon beavers - Homescapes android apps on google play - Wps office word docs pdf note slide sheet - Phone spy app mobile spy undetectable fee download copy9 - China bible appapk
Title: Bible App
Author: iDailybread.org
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 2 ianuarie 2018


Download Bible App APK from iDailybread.org last update 2 ianuarie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la cs[@]idailybread.org Politica de confidențialitate RM 2914C 29/F HO KING COMM CTR 2-16 FA YUEN ST MONGKOK KLN HONG KONG

Bible App Daily Bible Verse is a free bible app that delivers a new verse from the bible each day. It's daily food for spiritual growth. Select your favourite translation between King James Version (KJV) and other popular versions. You can take notes, bookmark and highlight with ease and find them all from the top navigation menu by clicking the verse you like. All the features in the app Daily Bible Verse work OFFLINE and are totally free of charge, assisting in your understanding of the bible verse.

Daily Bible Verse is your best companion at worship services, fellowship groups and personal studies, all for the handy features it offers:

Meditate on the holy bible

-- Inspiring verse: a different bible quote is delivered to your device on a daily basis with thoughts and prayer on it to help you understand.

-- Easy on the eye: each verse comes with a gorgeous image.

-- Sharing: easily share the verse to Facebook, Whatsapp, Twitter, SMS, email, etc..

-- Read previous bible quotes completely offline: you don't have to be connected to the internet to revisit on the wisdom of previous verses. Bible verse, thoughts, prayers... They all come without access to the internet.

-- Bible Games: After the hard studying of the Bible, take a rest, and play the interesting bible games for a while, make your study process with fun.

Study bible devotional

-- Daily devotional: a devotional a day is a complement to daily verse and keeps you on the right track of the bible study.

-- Choose your favorite source of bible devotionals:feed you with multiple sources of devotionals every day.Go deep into the Bible itself

The bible is best understood when verses are put within context. That's why we offer complete books of KJV and other popular versions in our app to help you see the picture.

-- Assisting tools like highlights,bookmarks and notes could simplify reading.

-- A powerful and easy search function locates the exact verse in the blink of the eye.

-- Adjustable font sizes, colors and line spacing makes Bible study your personal time with God.

-- Easy navigation between books, chapters and verses cuts down on the hard labor of flipping through pages on physical bible to a large extent.

A small improvement a day adds up to huge progress over long time. Bible Verse is the app God chooses to talk with all Christians. Versetul biblic zilnic este o aplicație gratuită din Biblie, care oferă un nou verset din Biblie în fiecare zi. Este hrană zilnică pentru o creștere spirituală. Selectați traducerea preferată între versiunea King James (KJV) și alte versiuni populare. Puteți lua notițe, semn de carte și evidențiați cu ușurință și le găsiți din meniul de navigare de sus făcând clic pe versetul pe care doriți. Toate caracteristicile din aplicația zilnică a Bibliei Versetul lucra offline și sunt complet gratuit, asistență în înțelegerea dumneavoastră versetul biblic.

Versetul biblic zilnic este partenerul cel mai bun la serviciile de cult, grupuri de părtășie și studii cu caracter personal, toate pentru caracteristicile la îndemână le oferă:

Meditați pe Biblie sfânt

- Vers Inspirand: un citat din Biblie diferit este livrat aparatul pe o bază de zi cu zi, cu gânduri și rugăciuni pe ea pentru a vă ajuta să înțelegeți.

- Ușor de la ochi: fiecare vers vine cu o imagine superba.

- Partajarea: partaja cu ușurință versetul pe Facebook, Whatsapp, Twitter, SMS, e-mail, etc ..

- Citeste citate din Biblie anterioare complet off-line: nu trebuie să fie conectat la Internet pentru a revedea pe înțelepciunea versetele anterioare. versetul biblic, gânduri, rugăciuni ... Toți vin fără a avea acces la internet.

- Jocuri biblice: După greu studierea Bibliei, să ia o pauză, și joacă interesante jocuri din Biblie pentru un timp, face procesul de studiu cu distracție.

De studiu devoțional biblie

- Zilnic devoțională: o devoțional pe zi este o completare la vers de zi cu zi și vă ține pe drumul cel bun al studiului biblic.

- Alege sursa ta preferata de devotionalelor din Biblie: hrăniți cu mai multe surse de devotionalelor în fiecare zi.

 

Du-te adânc în Biblie

Biblia este cel mai bine înțeles atunci când versetele sunt puse într-un context. De aceea noi oferim cărți complete de kjv și alte versiuni populare în aplicația noastră pentru a vă ajuta să vedeți imaginea.

- Asistarea instrumente cum ar fi scoate în evidență, marcajele și notele ar putea simplifica lectura.

- O funcție de căutare puternic și ușor localizează versetul exact în clipi din ochi.

- Dimensiuni de font reglabil, culori și distanța dintre rânduri face studiu biblic timpul cu Dumnezeu.

- Navigare ușoară între cărți, capitole și versete taie în jos, pe munca grea a flipping prin intermediul paginilor de pe biblie fizică într-o mare măsură.

O mică îmbunătățire o zi, se adaugă până la un progres imens în timp îndelungat. Versetul Biblic este App Dumnezeu alege să vorbească cu toți creștinii.

Screenshot Bible App APK

 Bible App APK Cover Bible App APK Cover Bible App APK Cover Bible App APK Cover Bible App APK Cover
download latest version of the best apps and games apk in apkmatters download a word game apk file v222 cofourappsawordgameapk a word game is a free and fun word game download install and enjoy it now download appsgames for pclaptopwindows 7810 jw library apk helps you reading the bibleread gods wordget closer to godwriting notesreading scriptures you have not yet voted on this site if you have already visited the site please help us classify the good from the bad by voting on this site free download for pc windows download king james bible kjv free for pclaptopwindows 7810 our site helps you to install any appsgames available on google play if searched for the ebook holy the bible companion by anthony jon beavers in pdf format then youve come to loyal site we presented utter release of this book in welcome to homescapes help austin the butler bring warmth and comfort back to his wonderful familys mansion come on in adventures await you from the over 1 billion downloads google play awards best app of 2015 wps office is the smallest size less than 35mb and all in one complete free office the copy9 is the best spy app available on the market it can be installed on any smartphones and tablets copy9 once installed in the hacked phone lets you do the china bible 373 23 home 34.5 stars based on 5473 reviews
website hit counter