Wednesday, March 21, 2018

 BBC News  APK Download

BBC News APK

86 from - 283.134 People

APPS and GAMES Download - Live nettv apk download live nettv 46 app latest - Swift stream apk v12 download best live tv app swift - Mobdro apk download v 2066 free latest version 2018 - Apk download latest version of the best apps and games - Redbox tv apk download redbox 12v live tv channels - Show sport tv apk watch live sports online streaming - Download itv hub apk android app outside the uk uk us - Mobdro apk download v2066 new 2018th version - Mobdro download app 2017 free latest mobdro for android - Sportsarefree xyz live sports site apk for android pc more
Title: BBC News
Author: BBC Worldwide (Ltd)
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 13 decembrie 2017


Download BBC News APK from BBC Worldwide (Ltd) last update 13 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la mobileapps[@]bbc.co.uk Politica de confidențialitate BBC Worldwide Limited Television Centre 101 Wood Lane London W12 7FA

BBC News The BBC News app has been completely redesigned with a fresh look and feel to bring you more content, greater personalisation and better overall performance. So you can get more of the news that matters to you.

Key features:
Top Stories brings you the latest, breaking news from our trusted global network of journalists.
My News is a newly introduced feature allowing you to personalise your news offering.
Add topics wherever you see the + icon for a quick route straight to the stories you care about.
Stories from topics you add will appear in your personalised My News feed. Here you can order stories by topic or time, and use the Manage Topics screen to stay on top of the news of the day.
You can also switch the My News by Topic screen to a more traditional carousel view from the Settings screen.

Find content fast
The app can suggest topics based on stories you’ve recently viewed and what’s in the news now.
And you can quickly find topics that interest you using the Topic Search. Choose from the familiar list of BBC News indexes such as Business, Technology, Entertainment and Health, or search for your own subjects of interest, whether they’re people, places, things or themes.

More of the news you care about
We now offer a fuller selection of stories from the newsroom, including:
- Most Read and Most Watched. Keep on top of popular stories across the BBC, regularly updated throughout the day
- Live BBC World Service Radio. Expertise and insight from our journalists available 24-hours a day and ready to listen to in the background as you browse
- Read the best journalism from BBC correspondents
- Access to our full range of video and audio
- Photo galleries and full-screen images

Other features:
- Push notifications for breaking news stories
- Video over cellular and wifi
- Improved offline experience. Download the latest stories when you have a signal and then read them at your leisure
- Viewing modes. See more stories per index by choosing ‘Compact layout’ from the Settings screen
- Settings to allow the app to automatically update in the background
- Share stories to your social networks, or email/SMS to a friend
- Support for dynamic text. The app will respect the font size in your device settings so you can increase or decrease the story text size as suits your preference
- Related stories, related topics. Go deeper into a storyline with suggestions for further reading and viewing and a range of topics related to each story

If you choose to receive push notifications, a unique identifier relating to your device will be stored by ProcessOne on behalf of the BBC to provide you with the service.
No other personal data relating to you (such as a username or email address) is processed. The BBC will keep your information secure and not share it with anyone else in accordance with the BBC’s Privacy and Cookies Policy, available at http://www.bbc.com/privacy/
You can choose to unsubscribe from push notifications from your device’s Notifications screen: locate the BBC News app icon from the list and turn off ‘Allow Notifications’. Aplicatia BBC News a fost complet reproiectat cu un aspect proaspăt și se simt pentru a vă aduce mai mult conținut, mai mare personalizare și performanța generală mai bună. Deci, puteți obține mai mult de știri care contează pentru tine.

Caracteristici cheie:
Top Stories va aduce cele mai recente, știri de ultimă oră de la rețeaua noastră globală de încredere de jurnaliști.
Știri mea este o caracteristică nou introdusă, permițându-vă pentru a personaliza oferta ta de știri.
Adauga subiecte oriunde vedeți pictograma + pentru o rută rapidă direct la povestile pe care le pasă.
Povestiri din subiectele pe care le adăugați vor apărea în personalizata My News feed. Aici puteti comanda poveștile de subiect sau de timp, și de a folosi ecranul Administrare Subiecte pentru a rămâne pe partea de sus de știri al zilei.
Se poate trece Știri meu de ecran Subiect pentru o vizualizare mai tradițional carusel din ecranul Setări.
 
Găsiți rapid conținut
Aplicatia poate sugera subiecte bazate pe povesti le-ați vizualizat recent și ceea ce este în știri acum.
Și puteti gasi rapid subiecte care vă interesează folosind Topic Căutare. Alegeți din lista familiară a BBC News indici, cum ar fi de afaceri, Tehnologie, Entertainment si Sanatate, sau sa cautati propriile subiecte de interes, indiferent dacă acestea sunt oameni, locuri, lucruri sau teme.

Mai mult de știri care vă interesează
Va oferim acum o selecție completă de povești din redacție, inclusiv:
- Cele mai citite Cele mai vizionate și. Fiți la curent cu povești populare în întreaga BBC, actualizat în mod regulat pe tot parcursul zilei
- Live BBC World Service Radio. Expertiza și înțelegere din jurnaliștii noștri disponibil 24 de ore pe zi și gata să asculte în fundal în timp ce navigați
- Citeste mai bun jurnalism de la corespondenții BBC
- Accesul la gama noastră completă de video și audio
- Galerii foto si imagini full-screen

Alte caracteristici:
- Push notificări de rupere de știri
- Video over celular și wifi
- Experiență îmbunătățită offline. Descărcați cele mai recente povești atunci când aveți un semnal și apoi să le citească în timpul tău liber
- Moduri de vizualizare. Vezi mai multe povești pe indicele alegând "aspectul Compact" din ecranul Setări
- Setări pentru a permite aplicației să actualizeze automat în fundal
- Împărtășește povești rețelele sociale, sau e-mail / SMS către un prieten
- Suport pentru text dinamic. Aplicatia va respecta dimensiunea fontului în setările dispozitivului dvs., astfel încât vă puteți mări sau micșora dimensiunea textului poveste ca se potriveste preferințele dumneavoastră
- Povestiri înrudite, subiecte legate. Du-te mai adânc într-o poveste cu sugestii pentru lecturi suplimentare și vizualizare și o serie de subiecte legate de fiecare poveste

Dacă alegeți să primiți notificări împinge, un identificator unic cu privire la aparat vor fi stocate de către ProcessOne în numele BBC pentru a vă oferi acest serviciu.
Nu există alte date cu caracter personal referitoare la tine (cum ar fi un nume de utilizator sau adresa de e-mail) este procesată. BBC va păstra informațiile dvs. în siguranță și nu-l împărtășească cu altcineva, în conformitate cu Privacy BBC și politica Cookies, disponibil la http://www.bbc.com/privacy/
Puteți alege să vă dezabona de la notificările împinge pe ecranul Notificări dispozitivului: localiza pictograma aplicației BBC News din listă și apoi opriți "Allow Notificări".

Screenshot BBC News APK

 BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover BBC News APK Cover
download live nettv apk on your android ios tablets amazon android box device to watch 1000 live tv channels in 27 categories get live nettv 46 app in 2018 the best next gen live tv app is swift stream all those live tv lovers the app is going to work like magic with more than 700 channels from various parts of the world mobdro apk download for android ios pclaptop kodi firestick android box install mobdroapk file latest version released recently watch live tv free download latest version of the best apps and games apk in apkmatters the ultimate entertainment is back with the redbox tv with hundreds of live tv channels available for streaming at your proposal for many the app interface will to all the sports fans out there now stop worrying if you ever feel like missing out your favorite game while traveling stuck at work in the office attending any download itv hub apk app for android and stream live the itv channels itv1 itv2 itv3 itvbe citv as well as catching up on favorite itv programmes mobdro apk free download for android other devices to enjoy streaming all your favorite movies tv shows sports etc download mobdro apk 2018 version mobdro download for android ios pc official download mobdro app with direct links it is also easily to get mobdro for android for free directly 2017 watch live sports free on wwwsportsarefreexyz sportsarefree xyz apk for android pclaptop on windows 108187 firestick kodi roku and more watch nfl nba4.5 stars based on 91458 reviews
website hit counter