Saturday, February 24, 2018

 Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring  APK Download

Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK

73 from - 141 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring
Author: Academtech, LLC
Latest Version: 4.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 5 iulie 2017


Download Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK from Academtech, LLC last update 5 iulie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]softservice.org Politica de confidențialitate 690 S Highway 89, Suite 200 Jackson, WY 83002 USA

Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring Ahgoo baby monitor allows to hear your baby and watch it on your mobile or tablet using Internet connection. The App allows cross-platform compatibility meaning it connects 2 or more devices no matter if they are run on Android or iOS.

Quick user guide:
1) Download Ahgoo Baby Monitor on the device that you are going to leave in baby's room"
2) Download Ahgoo Baby Monitor on one or several devices that you are going to carry with you when you are out of baby's room.
3) Launch Ahgoo Baby Monitor on the baby's device and choose "Baby" to see a QR-code.
4) Launch Ahgoo Baby Monitor on your device and choose "Parent". To connect the devices, scan the QR-code with "Parent" device.
5) It is all set now! You can see and hear your baby anytime you want!

You only need to pair the devices once to choose any of them from the saved devices list later.Main features:
- "Baby" device constantly streams audio to "Parent" device.
- "Baby" device is able to stream video to "Parent" device.
- You can adjust noise level at which Ahgoo should send you a notification.
- Ahgoo informs you if the battery of "Baby" device is low, or if the connection is lost.
- You can use any connection type: Wifi, 3G, LTE, GPRS, etc
- Ahgoo visualizes the noise level in baby's room for you not to miss the slightest rustle.
- You connect "Baby" device to "Parent" device with literally one click.
- You can connect several "Parent" devices to one "Baby" device.
- You can see "Baby" device battery level on your device.

We continue to work on Ahgoo and are eager to hear your ideas on new features and improvements.

Ahgoo Baby Monitor. Created for parents by parents Ahgoo baby monitor permite să auzi copilul și urmăriți-l pe conexiunea la Internet mobil sau tabletă utilizând. App permite compatibilitatea cross-platform adica se conecteaza 2 sau mai multe dispozitive, indiferent dacă acestea sunt difuzate pe Android sau iOS.

Ghid de utilizare rapidă:
1) Descărcați Ahgoo Baby Monitor pe dispozitiv pe care aveți de gând să plece în camera copilului“
2) Descărcați Ahgoo Baby Monitor pe unul sau mai multe dispozitive pe care le veți purta cu tine, atunci când sunt în afara din camera copilului.
3) Lansarea Ahgoo Baby Monitor pe dispozitivul copilului și alegeți "Baby" pentru a vedea un QR-cod.
4) Lansarea Ahgoo Baby Monitor pe dispozitiv și alegeți „părinte“. Pentru a conecta dispozitivele, scanați QR-cod cu dispozitiv de „părinte“.
5) este totul setat acum! Puteți vedea și auzi copilul oricând doriți!

Trebuie doar să asociați o dată dispozitivele de a alege oricare dintre ele din lista aparatelor salvate mai târziu.Caracteristici principale:
- „Baby“ dispozitiv fluxuri audio în mod constant la „părinte“ dispozitiv.
- „Baby“ dispozitiv este capabil de a transmite în flux video de pe dispozitiv „mamă“.
- Puteți regla nivelul de zgomot la care Ahgoo ar trebui să vă trimită o notificare.
- Ahgoo vă informează dacă bateria dispozitivului „Baby“ este scăzut, sau în cazul în care conexiunea este pierdut.
- Puteți utiliza orice tip de conexiune: WiFi, 3G, LTE, GPRS, etc.
- Ahgoo vizibilizeaza nivelul de zgomot în camera copilului pentru tine să nu pierdeți nici cea mai mică foșnet.
- conectați „Baby“ dispozitiv la „părinte“ dispozitiv cu literalmente un singur clic.
- Puteți conecta mai multe dispozitive „părinte“ la un singur dispozitiv „Baby“.
- Puteti vedea „Baby“ Nivelul bateriei dispozitivului pe dispozitiv.

Vom continua să lucrăm la Ahgoo și sunt dornici să vă aud ideile cu privire la noile caracteristici și îmbunătățiri.

Ahgoo Baby Monitor. Creat pentru părinți de către părinți

Screenshot Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK

 Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover Ahgoo Baby Monitor - audio and video monitoring APK Cover
4.5 stars based on 27418 reviews
website hit counter