Thursday, March 22, 2018

 Baby Games Free  APK Download

Baby Games Free APK

94 from - 7 People

APPS and GAMES Download - Allfreeapk apk download download android apk for free - Android apk download android apps and games - Free download apk android apps games - Clash royale game apk download for android pc ios free - Google play - Farming simulator 18 apk mod unlimited money 1301 - My talking tom apk 46455 free download - My talking tom 46455 apk mod coinsticketsunlocked - Ip cam viewer pro 659 apk android - Free online casino games with free spins hog heaven
Title: Baby Games Free
Author: Aardvark Studios
Latest Version: 2.2 sau o versiune ulterioară
Last Update: 8 februarie 2018


Download Baby Games Free APK from Aardvark Studios last update 8 februarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la studios.aardvark[@]gmail.com Politica de confidențialitate 7 Grafton Gardens Southampton SO16 SQ

Baby Games Free Would you like your kids to spent some time playing games that are non violent, age appropriate and at the same time developing their skill set? Games without annoying ads?

Developed by father of 3 year old, with masters teaching degree these games have been selected to :

- Develop your child’s fine and coarse motor skills
- Improve and train hand to eye coordination
- Develop recognition of shapes and objects
- Enhance the child's vocabulary
- Learn to play keyboard in a fun and engaging way
- Help to learn different colors , shapes, numbers
- Increase reaction times
- Improve cognitive and memory functions
- Learn new songs and nu

+ (most importantly) Keep the children occupied while you have some well deserved "me time"!


Main features:

+Engaging and realistic full screen professional graphics
+Animation and special effects
+Professional sound effects and background music
+Tailored for different age groups (can be selected in settings)
+Lock the screen function, which disables accidental user interface taps
+Help button for each screen and section
+Available in 11 languages (English, German, Russian, Spanish, French, Italian, Chinese, Japanese, Polish, Czech and Slovak)

Included games and activities:


Match Shadow

Fun educational game where the aim is to drag and drop the objects from the panel to their respective shadows on the wall.
This game helps kids to improve the hand to eye coordination and it’s a good exercise that enhances the right side of the brain.

It uses bright and colorful professionally illustrated graphics in four categories:

-Toys
-Animals
-Garden
-Transport

Depending on the target age group you select in the app’s difficulty panel, there will be less or more tolerance for detecting the correct drop on the shadow.


Whack’a’mole (Match Shadow Bonus Game)

Game of fast reaction! Player have to tap on one of the 6 squares that light up in a random order. Each hit accompanies a western sound effect, that goes well with the country western background music.

Musical Drum
This is the activity suitable for the smallest children. Each time a player touches the screen a visual effect appears and the one tone from one of the songs is played.
Each song has a unique visual effect and instrument assigned.

Keyboard
In this activity you can change the instrument and visual effect for the current song, record your own song, and manage the existing songs.


Piano Tiles

Game of accuracy, speed and fast reaction. In for columns there are 3 white and one black tile. The aim is to hit the last black tile without hitting the white tiles, or without letting it pass the bottom edge of the screen. Hitting the black tile will play a note of the currently loaded song.


Bubble Burst

Simple and fun game aimed at younger kids. The aim is to burst all of the bubbles that floats across the background images. Background images are images of cute kittens and puppies. After bursting all the bubbles the new background image is loaded.

Bubble Wrap Pop (Bubble burst bonus level game)

The aim of this activity is very simple, just pop all the bubbles in the wrap sheet before the time runs out. The available time to finish the level depends on the age group settings.


Paint (Secret activity)

Paint is the secret game or activity and can be accessed by tapping on the bigger heart hanging on the washing line on the home screen. It’s a simple multi color drawing app , with an option to select different colors of the brushes, increase or decrease their sizes, switch to erase mode instead of pain mode, and button to erase entire drawing at once.n.


Memory Pairs (Secret game)

The aim is to turn over cards (2 at the time) and find a matching pairs which are then removed from the playing area. Depending on the selected age group, cards are briefly revealed at the beginning (or not - in the 4+ group) and also number of cards is lower or higher. The number of cards will increase as the game progresses as well. Doriți copiii dumneavoastră pentru a petrecut ceva timp jucând jocuri care sunt non violente, corespunzătoare vârstei și, în același timp, în curs de dezvoltare stabilit de calificare lor? Jocuri fără anunțuri enervante?

Dezvoltat de către tatăl de 3 ani, cu Maestrii care predau aceste jocuri de studii au fost selectate pentru a:

- Dezvoltarea abilităților motorii fine și grosiere ale copilului
- Exersarea mână pentru coordonarea ochi
- Elaborarea de recunoaștere a formelor și a obiectelor
- Consolidarea vocabularul copilului
- Învață să joace tastatură într-un mod distractiv și antrenant
- ajutor pentru a afla diferite culori, forme, numere
- ori Increase reacție
- Îmbunătățirea funcțiilor cognitive și de memorie
- Aflați mai multe piese noi si Nu

+ (Cel mai important) Păstrați copiii ocupate în timp ce aveți unele bine meritata „mi timp“!


Caracteristici principale:

+ grafice profesionale ecran plin și realiste Angajarea
+ animație și efecte speciale
+ efecte de sunet profesionale și muzică de fundal
+ Adaptat pentru diferite grupe de vârstă (pot fi selectate în setările)
+ Blocați funcția de ecran, care dezactivează robinete de interfață de utilizator accidentale
+ Butonul de ajutor pentru fiecare ecran și secțiunea
+ Disponibil în 11 limbi (engleză, germană, rusă, spaniolă, franceză, italiană, chineză, japoneză, poloneză, cehă și slovacă)

jocuri și activități incluse:


Match Shadow

Fun joc educativ în cazul în care obiectivul este de a trage și plasa obiecte de pe panoul de la umbrele lor pe perete.
 Acest joc ajută copiii să îmbunătățească mâna la ochi de coordonare și este un bun exercițiu care sporește partea dreapta a creierului.

Acesta utilizează grafica luminoase și pline de culoare ilustrate profesional în patru categorii:

-Toys
-Animals
-Grădină
-Transport

În funcție de grupa de vârstă țintă selectați în panoul de dificultate al aplicației, nu va fi mai mică sau mai mare toleranță pentru detectarea meniurile corectă pe umbra.


Whack'a'mole (Match Shadow joc bonus)

Joc de reacție rapidă! Jucător trebuie să apăsați pe una dintre cele 6 patrate care se aprind într-o ordine aleatorie. Fiecare lovitură însoțește un efect de sunet occidental, care merge bine cu muzica de fundal occidentală țară.

muzicale Drum
Aceasta este activitatea potrivită pentru cele mai mici copii. De fiecare dată când un jucător atinge ecranul apare un efect vizual și un ton de la unul dintre cântecele este jucat.
Fiecare piesa are un efect vizual unic și instrumentul atribuit.

Tastatură
În această activitate puteți schimba instrumentul și efectul vizual pentru cântecul curent, înregistra propria melodie, și de a gestiona melodiile existente.


dale pian

Joc de precizie, viteza de reacție și rapidă. În pentru coloanele există 3 alb și unul negru țiglă. Scopul este de a lovi ultima piesă neagră, fără a lovit gresie alb, sau fără a lăsa să treacă marginea de jos a ecranului. Lovirea țiglă neagră va juca o notă de cântec încărcate în prezent.


Spargere de bule

joc simplu si distractiv cu scopul de copii mai mici. Scopul este de a sparge toate bulele care plutește peste imaginile de fundal. Imaginile de fundal sunt imagini de drăguț pisoi si catei. După rupere toate bulele noua imagine de fundal este încărcată.

Bubble Wrap Pop (joc cu bule de spargere nivel de bonus)

Scopul acestei activități este foarte simplu, doar pop toate bulele din foaia de folie, înainte de expirarea timpului. Timpul disponibil pentru a termina nivelul depinde de setările de grup de vârstă.


Paint (activitate Secret)

Vopseaua este jocul secret sau activitatea și pot fi accesate atingând inima mai mare agățat pe linia de spălare de pe ecranul de start. Este un simplu desen cu mai multe aplicații de culoare, cu o opțiune pentru a selecta diferite culori ale periilor, mări sau micșora dimensiunile lor, comutați la modul în loc de modul de durere, și butonul de ștergere pentru a șterge întregul desen la once.n.


Perechi de memorie (joc secret)

Scopul este de a transforma peste carduri (2 la momentul respectiv) și de a găsi o potrivire perechi, care sunt apoi scoase din zona de joc. În funcție de grupa de vârstă selectată, carduri sunt descoperite pe scurt la început (sau nu - în 4+ grup) și, de asemenea, numărul de carduri este mai mic sau mai mare. Numărul de carduri va crește pe măsură ce jocul progresează, de asemenea.

Screenshot Baby Games Free APK

 Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover Baby Games Free APK Cover
free download apk for android from google play store on allfreeapk noads faster apk downloads and apk file update speed best of all all free download the best android apps and games on android apk the most popular android apk and games for 2018 the latest apps and games for android apk free download apk android apps games discover the best apps games for android direct download apk file and install the app manually onto your android devices clash royale apk download for android clash royale apk for pc clash royale for iphone clash royale for windows 10 clash royale free gems enjoy millions of the latest android apps games music movies tv books magazines more anytime anywhere across your devices farming simulator 18 apk mod fs18 apk mod 2018 from giants software is now finally available on android there are so many farming simulation games available on android download my talking tom apk file v46455 comoutfit7mytalkingtomfreeapk adopt your very own baby tom take care of him as a kitten explore your talking tom now my talking tom apk mod data is casual game download my talking tom from revdl with direct link adopt your very own baby kitten and help him grow into a fully grown cat ip cam viewer pro is productivity apps download ip cam viewer pro apk 659 for android from revdl with direct link free online casino games with free spins hog heaven slots app are there professional slot players4.5 stars based on 36182 reviews
website hit counter