Sunday, February 18, 2018

 Baahubali: The Game (Official)  APK Download

Baahubali: The Game (Official) APK

88 from - 179.944 People

APPS and GAMES Download - Torrents torrent sites and search - - - - - - - - -
Title: Baahubali: The Game (Official)
Author: Moonfrog
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 13 ianuarie 2018


Download Baahubali: The Game (Official) APK from Moonfrog last update 13 ianuarie 2018 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la baahubali[@]moonfroglabs.com Politica de confidențialitate 16/3, Level 3, Adarsh Yellavarthy Centre Cambridge Road, Ulsoor Bangalore - 560008 Karnataka, India

Baahubali: The Game (Official) 🎉🎉 Awarded Google Play Best of 2017! 🎉🎉
- Most Competitive Games
- Most Popular Games

Mahishmati needs your help, Senapati!
Train your army, build your defences, and join forces with BAAHUBALI, KATTAPPA, BHALLALADEVA, DEVASENA and the other heroes from Bahubali and Bahubali 2 movie to push back the ruthless Kalakeya. Using your army and the special powers of Heroes, wage war against the Kalakeyas, defeat them in challenging battles and bring glory to Mahishmati. Play with friends, make clans, and enter into PvP battles with other players from around the world.

FEATURES:
- Build an undefeatable fort to help Mahishmati become a mighty empire
- Build archer towers and spear towers to defend your fort
- Ambush invaders with the dangerous spike traps and snake traps
- Destroy your enemy’s army with superior weapons like the arrow machine
- Research and train your troops using the barracks, the armoury and the war library
- 10 UNIQUE TROOPS from the movie are available for battle
- Smash enemy forts and rajyas using powerful war elephants and long range catapults
- Plunder and capture enemy’s resources with the help of thieves
- Priests heal your army with the blessings of the Gods of Mahishmati
- Unlock powerful Heroes with glorious powers! Baahubali’s Lion Punch, Kattappa’s Summon Guards and Bhallaladeva’s Chain Mace will strike terror in the hearts of the enemies of Mahishmati!
- Win battles using special Spells and Rally
- Fight Solo Missions against the cruel Kalakeyas
- Battle other Players to become the most powerful Senapati in Mahishmati!
- Make clans with your friends and wage war against other powerful clans for the glory of Mahishmati

In news:
“Exciting stuff coming your way. Stay tuned," official Facebook page of Baahubali
"Another milestone for 'Baahubali'! Game based on the film crosses 1 mn downloads" Economic Times
"The game has also become the top-most downloaded game", DNA India

Mis-spellings: Bahubali, Bahuballi, Bāāhubali

Disclaimer:
- Bahubali is a free-to-play game.
- A network connection is required in this game.
- Players can purchase additional items for real money, or earn them through special offers.
- Please adjust your device settings to turn off in-app purchase if you wish to lock out the ability to buy in-game content.
- Use of this application is governed by Moonfrog Labs Pvt. Ltd. Terms of Use. Collection and use of personal data are subject to Moonfrog Labs Privacy Policy. Both policies are available at www.moonfroglabs.com. Additional terms may also apply.
- We may use various types of information available on the device along the likes of Device-Identifier(s) and/or other locally stored account names in order to detect fraudulent or abusive behaviour among users only.
- Your location information may be used to provide custom location specific features of the game to enhance your experience in the game.
- This app may require permissions to write on your SD Card or external storage in order to save device space.

© 2017 Moonfrog Labs Pvt. Ltd. All Rights Reserved.

Note:
Bahubali, Bāhubali, Bāhubali 2, Baahubali 2, Baahubali: The Beginning, Baahubali: The Conclusion and all related designs, styles, images, video, audio and movie clips are owned, in part or whole, by ARKA Mediaworks Pvt. Ltd. and used under license given to Moonfrog Labs Pvt. Ltd.

Social Media:
Reach out to us for feedback, we would be glad to hear from you :)
Our facebook fan page: https://www.facebook.com/BaahubaliTheGame/
Write to us on baahubali-feedback1[@]moonfroglabs.com 🎉🎉 Premiat Google Play Cel mai bun din 2017! 🎉🎉
- Jocuri Cele mai competitive
- Cele mai populare jocuri

Mahishmati are nevoie de ajutorul tau, Senapati!
Tren armata ta, să construiască apărarea dumneavoastră, și unească forțele cu BAAHUBALI, KATTAPPA, BHALLALADEVA, DEVASENA și ceilalți eroi din Bahubali și Bahubali 2 film pentru a împinge înapoi nemilos Kalakeya. Folosind armata și puterile speciale ale eroilor, războiesc Kalakeyas, le învinge în lupte provocatoare și să aducă glorie pentru Mahishmati. Joaca-te cu prietenii, face clanuri, și să intre în lupte PvP cu alți jucători din întreaga lume.
 
CARACTERISTICI:
- Construirea unui fort undefeatable pentru a ajuta Mahishmati deveni un imperiu puternic
- Construieste turnuri arcaș și turnuri de lance pentru a-și apăra fort dvs.
- invadatorii Ambush cu capcane Spike periculoase și capcane de șarpe
- Distruge armata inamicului cu arme superioare, cum ar fi masina de săgeată
- Cercetare și tren trupele folosind cazarmă, depozitul de arme și biblioteca de război
- 10 TRUPELOR unicate din film sunt disponibile pentru luptă
- forturi inamice sparge și rajyas folosind elefanți de război puternice și catapulte rază lungă
- resurse jefuiască și de captare a inamicului cu ajutorul unor hoți
- Preoții vindeca armata ta cu binecuvantarea zeilor Mahishmati
- Deblocare Heroes puternic cu puteri glorioase! Baahubali Lion Punch, Kattappa lui citeze Gărzi și lanțul Bhallaladeva lui Mace va lovi teroarea în inimile dușmanilor lui Mahishmati!
- Castiga lupte folosind vraji speciale si Rally
- Lupta împotriva Misiuni Solo crud Kalakeyas
- Battle alți jucători pentru a deveni cel mai puternic Senapati în Mahishmati!
- Fă clanuri cu prietenii și războiesc împotriva altor clanuri puternice pentru slava lui Mahishmati

În știri:
„Materiale interesante vine drumul tau. Stay tuned,“oficial pagina de Facebook a Baahubali
„O altă piatră de hotar pentru«Baahubali»! Joc bazat pe filmul traversează 1 mil de descărcări“ Economic Times
„Jocul a devenit, de asemenea, cel mai de sus descărcat joc“, ADN-ul India

Mis-spellings: Bahubali, Bahuballi, Bāāhubali

Avertisment:
- Bahubali este un joc free-to-play.
- O conexiune la rețea este necesară în acest joc.
- Jucătorii pot cumpăra elemente suplimentare pentru bani reali, sau de a le câștiga prin intermediul oferte speciale.
- Ajustați setările dispozitivului pentru a opri achiziția în aplicație dacă doriți să bloca capacitatea de a cumpăra conținut în joc.
- Utilizarea acestei aplicații este guvernată de Moonfrog Labs Pvt. Ltd. Conditii de utilizare. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal sunt supuse Moonfrog Labs Politica de confidențialitate. Ambele politici sunt disponibile la www.moonfroglabs.com. De asemenea, se pot aplica termeni suplimentari.
- Putem folosi diferite tipuri de informații disponibile pe dispozitiv de-a lungul place de dispozitiv-Identifier (e) și / sau alte nume de cont stocate local, în scopul de a detecta comportamentul fraudulos sau abuziv doar între utilizatori.
- informațiile despre locație pot fi utilizate pentru a oferi funcții personalizate locație specifice ale jocului pentru a îmbunătăți experiența în joc.
- Această aplicație poate necesita permisiuni pentru a scrie pe cardul SD sau de stocare extern, în scopul de a economisi spațiu dispozitiv.

© 2017 Moonfrog Labs Pvt. Ltd. Toate drepturile rezervate.
 
Notă:
Bahubali, Bāhubali, Bāhubali 2, Baahubali 2, Baahubali: Inceputul, Baahubali: Incheierea si toate clipurile modele, stiluri, imagini, video, audio și video conexe sunt deținute, parțial sau integral, de ARKA mediaWORKS Pvt. Ltd. și utilizată sub licență acordată Moonfrog Labs Pvt. Ltd.
 
Social Media:
Ajunge la noi pentru feedback-ul, ne-ar fi bucuroși să aud de la tine :)
Pagina noastră pe facebook: https://www.facebook.com/BaahubaliTheGame/
Scrieți-ne pe baahubali-feedback1[@]moonfroglabs.com

Screenshot Baahubali: The Game (Official) APK

 Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover Baahubali: The Game (Official) APK Cover
search torrents on dozens of torrent sites and torrent trackers unblock torrent sites by proxy piratebay proxy kickass unblocked and more torrent proxies4.5 stars based on 15281 reviews
website hit counter