Saturday, February 24, 2018

 AT&T Visual Voicemail  APK Download

AT&T Visual Voicemail APK

74 from - 13.460 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: AT&T Visual Voicemail
Author: AT&T Services, Inc.
Latest Version: Variază în funcție de dispozitiv
Last Update: 5 decembrie 2017


Download AT&T Visual Voicemail APK from AT&T Services, Inc. last update 5 decembrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la g19071[@]att.com Politica de confidențialitate 208 S Akard St, Dallas, TX 75202 USA

AT&T Visual Voicemail AT&T Visual Voicemail allows you to review and manage your voicemail directly from your smartphone eliminating the need to dial into your mailbox.

Key Features:
• Play messages in any order you choose
• Read text transcriptions of your messages (optional feature)
• Save messages to the app or smartphone’s memory or memory card

Requirements:
• A supported Android smartphone. Check here for a list: http://att.com/vvmapp.
• AT&T Mobile Share or data plan that includes Visual Voicemail
If you encounter setup problems, view your account at att.com or on the myAT&T app to confirm you have the right plan.

Note: Receiving voicemail on this app does not count against your data rate plan allotment while on the AT&T network. A cellular data connection is required; AT&T Visual Voicemail does not work on a Wi-Fi only connection. International data and messaging charges apply to receiving, replying to, and forwarding voicemail messages while roaming internationally. Data and messaging used in replying to and forwarding voicemail messages via SMS, MMS, or e-mail are counted against your data and/or messaging plan, and applicable charges apply if data and/or messaging plan limits are exceeded. Data charges may apply when downloading this application or using text transcription. This app may send a free one-time SMS to AT&T to retrieve mailbox information. AT & T Visual Voicemail vă permite să examinați și să gestioneze mesajele vocale direct de pe telefonul smartphone eliminând necesitatea de a apela în cutia poștală.

Caracteristici cheie:
• Redare mesaje în orice ordine pe care o alegeți
• Citiți transcrierile text ale mesajelor (caracteristică opțională)
• Salvare mesaje în aplicația sau pe cartela de memorie sau din memoria smartphone

cerinţe:
• Un smartphone Android acceptat. Verificați aici pentru o listă: http://att.com/vvmapp.
• AT & T Mobile Distribuiți sau plan de date care include Visual Voicemail
Dacă întâmpinați probleme de configurare, vizualiza contul dvs. la att.com sau în aplicația Myat & T pentru a confirma faptul că aveți planul corect.

Notă: Primirea de mesagerie vocală pe această aplicație nu sunt luate în considerare rata de date planul de alocare în timp ce dvs. în rețeaua AT & T. Este necesară o conexiune de date mobile; AT & T Visual Voicemail nu funcționează pe o singura conexiune Wi-Fi. date internaționale și taxele de transmitere a mesajelor se aplică primirea, răspunzând, și transmiterea de mesaje vocale în roaming la nivel internațional. Date și mesaje utilizate în a răspunde și transmiterea de mesaje vocale prin SMS, MMS sau e-mail sunt calculate pe baza datelor și / sau planul de mesagerie și se aplică taxe aplicabile în cazul în care datele și / sau limite ale planului de mesagerie sunt depășite. taxe de date se pot aplica atunci când descărcarea această aplicație sau folosind transcriere de text. Această aplicație poate trimite un SMS gratuit o singură dată pentru AT & T pentru a prelua informații cutie poștală.

Screenshot AT&T Visual Voicemail APK

 AT&T Visual Voicemail APK Cover AT&T Visual Voicemail APK Cover AT&T Visual Voicemail APK Cover AT&T Visual Voicemail APK Cover
4.5 stars based on 73528 reviews
website hit counter