Saturday, March 24, 2018

 MobiSystems AquaMail Pro  APK Download

MobiSystems AquaMail Pro APK

92 from - 9.166 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: MobiSystems AquaMail Pro
Author: MobiSystems
Latest Version: 2.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 31 octombrie 2017


Download MobiSystems AquaMail Pro APK from MobiSystems last update 31 octombrie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la support[@]aqua-mail.com Politica de confidențialitate 11772 Sorrento Valley Road, Suite 260 San Diego, CA 92121, USA

MobiSystems AquaMail Pro Aqua Mail Pro is an unlocker key for Aqua Mail, which turns the FREE version of the app into Pro.

The advantages of using Aqua Mail Pro include:

● Push mail for Exchange (corporate email) in the Pro version
● Supports more than two accounts;
● Supports per-account identities (aliases);
● Removes the promo signature linking to this site to all outgoing messages.
● Ad-free

For successful activation, please install the base application first. Upgrading preserves all accounts, folders, messages and settings.

Aqua Mail is an email app for personal and corporate email. This is the perfect replacement for your current email app as it provides the flexibility of working the way you are used to.

Aqua Mail has plenty of options for customizing the app as well as convenient features which improve your efficiency of managing e-mails. Modify how it looks and works to become more productive.

Aqua Mail supports automatic setup for the more popular email providers, works fluently with others, or lets you enter mail server settings yourself.

KEY FEATURES:
● Multiple email providers: Gmail, Yahoo, Hotmail, FastMail, Apple, GMX, AOL and more;
● Mail accounts hosted at: Google Apps, Yahoo BizMail, Office 365, Exchange Online and others;
● Support for standard Internet email protocols: IMAP, POP3, SMTP; Exchange: EWS;
● Improved security: OAUTH2 authentication for Gmail and Hotmail;
● Instant incoming email delivery (push mail): servers supporting the IMAP IDLE extension (most Internet mail services except Yahoo; self-hosted IMAP servers);
● Integration with: Light Flow, Enhanced SMS & Caller ID, Cloud Print, Apex Launcher Pro, Nova Launcher / Tesla Unread, Executive Assistant, DashClock Widget;
● Integration with Tasker: change settings, trigger mail checks, trigger events based on incoming messages

ADVANCED FEATURES:
● Stay up to date with home screen widgets: message counts and message lists;
● Access existing folder structure: synchronize Drafts, Sent, and Deleted Messages of web mail and desktop mail apps;
● Access server Contacts: autocomplete from your personal address book and corporate directory (for Exchange and Office 365) when composing messages;
● Sync Calendar: allows two-way synchronization of Calendar events (for Exchange and Office 365);
● Format your messages and signatures: insert images and links, add colors and styling to text;
● Save attachments as files;
● Browse messages grouped into conversations (can be turned off);
● Reply via voice input: Android Wear notifications with message previews and actions;
● Undo message operations: “Delete”, “Move to folder”, and other actions can be reversed;
● Backup and restore your accounts and settings: via popular cloud services (Dropbox, OneDrive, Box and Google Drive) or a file;
● Optimize for your internet connection: separate settings for WiFi and mobile data.

OS REQUIREMENTS:
The unlocker is compatible down to Android 2.1. The current version of Aqua Mail requires 4.0.3 or higher.

CONTACT US:
If you have any questions, feedback or suggestions please contact us directly at support[@]aqua-mail.com. Aqua Mail Pro este o cheie Unlocker pentru Aqua Mail, care transformă versiunea gratuită a aplicației în Pro.

Avantajele folosirii Aqua Mail Pro includ:

● Push Mail for Exchange (e-mail corporative), în versiunea Pro
● Suporta mai mult de două conturi;
● Suportă identități pe cont (alias-uri);
● Elimină semnătura promo conectarea la site-ul la toate mesajele trimise.
● Ad-free

Pentru activarea cu succes, vă rugăm să instalați mai întâi aplicația de bază. Actualizarea păstrează toate conturile, dosare, mesaje și setări.

Aqua Mail este o aplicație de e-mail pentru e-mail personale si corporative. Acesta este înlocuitorul perfect pentru aplicația de e-mail curentă, deoarece oferă flexibilitatea de a lucra modul în care sunt utilizate pentru a.

Aqua Mail are o mulțime de opțiuni pentru personalizarea aplicației precum și caracteristici convenabile care îmbunătățesc eficiența de gestionare a e-mail-uri. Modificați modul în care arată și funcționează pentru a deveni mai productivi.

Aqua Mail acceptă configurarea automată pentru mai populare furnizorii de e-mail, lucrează fluent cu alții, sau vă permite să introduceți setările serverului de e-mail-te.

CARACTERISTICI CHEIE:
● furnizori de e-mail multiple: Gmail, Yahoo, Hotmail, FastMail, Apple, GMX, AOL și mai mult;
● conturi de mail găzduită la: Google Apps, Yahoo BizMail, Office 365, Exchange Online și altele;
● Suport pentru protocoale standard de e-mail Internet: IMAP, POP3, SMTP; Schimb: EWS;
● Securitate îmbunătățită: autentificare OAUTH2 pentru Gmail și Hotmail;
● instant de livrare de e-mail de intrare (mail push): serverele care susțin extensia IMAP IDLE (cele mai multe servicii de e-mail pe Internet, cu excepția Yahoo; serverele IMAP autogăzduite);
● Integrarea cu: Light Flow, SMS-uri și ID apelant îmbunătățită, Cloud Print, Apex Launcher Pro, Nova Launcher / Tesla necitită, asistent executiv, DashClock Widget;
● Integrarea cu Tasker: setările de schimbare, cecuri de declanșare mail, evenimente de declanșare pe baza mesajelor primite

CARACTERISTICI AVANSATE:
● Fiți la curent cu widget-uri pentru ecranul de pornire: numărul de mesaje și liste de mesaje;
● Accesul existent structura de directoare: sincroniza proiectele, a trimis, și mesajele șterse de e-mail prin aplicațiile web și e-mail pe desktop;
● server de acces Contacte: completarea automată din agendă personală și director de corporație (pentru Exchange și Office 365), atunci când compune mesaje;
● Calendar de sincronizare: permite sincronizarea cu două sensuri de evenimente Calendar (pentru Exchange și Office 365);
● Format mesaje și semnăturile: inserați imagini și link-uri, adăuga culori și stil în text;
● Salvați atașamente ca fișiere;
● Răsfoiți mesaje grupate în conversații (poate fi dezactivat);
● Răspuns de intrare de voce: notificări Android Wear previzualizări mesaj și acțiuni;
● Anulare operații mesaj: „Delete“, „Mutare în dosar“, și alte acțiuni pot fi inversate;
● backup și restaurare conturile și setările: prin intermediul serviciilor populare cloud (Dropbox, OneDrive, Box și Google Drive) sau un fișier;
● Optimizare pentru conexiunea la internet: setări separate pentru WiFi și date mobile.

CERINȚE OS:
Unlocker este compatibil până la Android 2.1. Versiunea actuală a Aqua Mail necesită 4.0.3 sau mai mare.

CONTACTEAZA-NE:
Dacă aveți întrebări, feedback sau sugestii vă rugăm să ne contactați direct la support[@]aqua-mail.com.

Screenshot MobiSystems AquaMail Pro APK

 MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover MobiSystems AquaMail Pro APK Cover
4.5 stars based on 27975 reviews
website hit counter