Monday, March 19, 2018

 AppRadio Unchained Rootless  APK Download

AppRadio Unchained Rootless APK

86 from - 52 People

APPS and GAMES Download - - - - - - - - - -
Title: AppRadio Unchained Rootless
Author: Area51 Advanced Technology
Latest Version: 7.0 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 aprilie 2017


Download AppRadio Unchained Rootless APK from Area51 Advanced Technology last update 16 aprilie 2017 and Dezvoltator Accesați site-ul Trimiteți un e-mail la area51advancedtechnology[@]gmail.com Stuivezandseweg 18 4882NH Klein Zundert Netherlands

AppRadio Unchained Rootless AppRadio Unchained Rootless allows full mirroring of your phone from your AppRadio. This means that any app can be controlled from the head unit screen and not just a few that are specially adapted.

For this app to work Android 7 or higher is required. As Android 7 only allows to inject complete gestures, a gesture has to be completed first on the head unit before it will be dispatched to the phone. It works similar to record and playback. Suppose you need to do a long press of 2 seconds, first press for 2 seconds, once you lift your finger it will be dispatched and replicated on the phone where it will take 2 seconds as well. It's recommended to only do things that take a short time so there won't be too much delay.

Important
The 'Smartphone setup' on the head unit needs to be set correctly for Android as by default it's configured for Iphone. Go to Settings->System->Input/Output Settings->SmartphoneSetup and set Device to 'Others' and Connection to 'HDMI'. See this video: https://goo.gl/CeAoVg

Any other AppRadio related app needs to be uninstalled as this blocks the connection to AppRadio Unchained Rootless.

Android 7 Bluetooth bug
If during connection 'Accept thread error' is displayed this is not because of a bug in the app but due to a bug in Android 7.
It can be fixed by disabling BT background scanning on your phone: Go to Settings -> Location, in top right menu click Scanning -> Bluetooth Scanning.

AppRadio mode requires that your device is connected to the HDMI input of the head unit. Depending on the device this can be done with a MHL / Slimport / Miracast / Chromecast adapter. This app supports automatic connection to wireless screencasting devices. Since Google API doesn't support this directly it is done via the phone's GUI. Note that only the phone's built-in screencasting capabilities can be used.

Chromecast issue
The issue where it was not possible anymore to use a Chromecast with the mobile hotspot of your phone has been resolved by Google. If you still experience this issue make sure that ‘Google Play services’ has version 11.5.09 or higher.
If your phone supports Miracast, it's more convenient to use a Miracast device. It doesn’t require an internet connection to connect to it. The Actiontec screenbeam mini 2 or the Microsoft wireless adapter V2 are good choices.

Because this app may not work for your setup there's an extended trial period of 48 hours. In order to claim this simply request a refund within 48 hours after purchase by emailing the order number to the support email address.

The user's manual is available here: https://goo.gl/CBDRCc
Support forum thread at XDA-developers: https://goo.gl/rEwXp8

Supported head units: any AppRadio that supports Android AppMode via HDMI.
For example: SPH-DA100, SPH-DA110, SPH-DA210, SPH-DA120, AVH-X8500BHS, AVH-4000NEX, AVH-4100NEX, AVH-4200NEX, AVIC-X850BT, AVIC-X950BH, AVIC-Z150BH, AVIC-6000NEX, AVIC-6100NEX, AVIC-6200NEX, AVIC-7000NEX, AVIC-7100NEX, AVIC-7200NEX, AVIC-8000NEX, AVIC-8100NEX, AVIC-8200NEX

Units that have AppRadio mode via USB (a.k.a. AppRadio One) are not supported.

The following features are supported:
- Multitouch
- AppRadio buttons
- GPS data transfer via mock locations (only works with head units that have a GPS receiver)
- Wake lock
- Rotation locker (to put any app in landscape mode)
- Real calibration
- Start on HDMI detection (for use with phones and HDMI adapters)
- Notifications to indicate connection state
- Diagnostics
- Automatic Bluetooth toggle for improved connection

AppRadio is a registered trademark of Pioneer.
Disclaimer: You are solely responsible for using this app in such a way that it does not impair your ability to drive.

This app uses Accessibility services. AppRadio Unchained dezrădăcinat permite oglindire completă a telefonului de la AppRadio ta. Acest lucru înseamnă că orice aplicație poate fi controlat de pe ecran unitatea de cap și nu doar câteva care sunt special adaptate.

Pentru această aplicație să funcționeze Android 7 sau mai mare este necesar. Ca Android 7 permite doar pentru a injecta gesturi complet, un gest trebuie să fie finalizat mai întâi pe unitatea capului înainte ca acesta să fie trimis la telefon. Acesta funcționează similar cu înregistrare și redare. Să presupunem că trebuie să faceți o apăsare lungă de 2 secunde, apăsați mai întâi timp de 2 secunde, după ce ridicați degetul acesta va fi trimis și reprodus la telefon în cazul în care acesta va dura 2 secunde, de asemenea. Este recomandat să facă numai lucruri care au o perioadă scurtă de timp, astfel că nu va fi prea mult întârziere.

Important
„Configurare Smartphone“ de pe unitatea de cap trebuie să fie setat corect pentru Android ca implicit este configurat pentru iPhone. Du-te la Setări-> System-> intrare / ieșire Setări-> SmartphoneSetup și setați Dispozitiv pentru „Altele“ și conectarea la „HDMI“. A se vedea acest videoclip: https://goo.gl/CeAoVg

Orice altă aplicație legată AppRadio trebuie să fie dezinstalat ca aceasta blochează conexiunea la AppRadio Unchained dezrădăcinat.

bug-ul Android 7 Bluetooth
Dacă în timpul conectării „Acceptare eroare fir“ este afișat acest lucru nu este din cauza unui bug în aplicație, dar din cauza unui bug în Android 7.
Acesta poate fi fixat prin dezactivarea scanarii BT pe telefon: Mergeți la Setări -> Locație, în partea de sus dreapta Scanare meniu clic -> Scanarea Bluetooth.

AppRadio mod necesar ca dispozitivul este conectat la intrarea HDMI a unității capului. În funcție de dispozitivul acest lucru se poate face cu un adaptor MHL / compatibil Slimport / Miracast / Chromecastul. Această aplicație acceptă conectarea automată a dispozitivelor fără fir screencasting. Din moment ce Google API-ul nu acceptă acest lucru în mod direct aceasta se face prin intermediul interfeței grafice a telefonului. Rețineți că capacitățile screencasting încorporate numai telefonului poate fi utilizat.

problema Chromecast
Problema în cazul în care nu mai era posibil să se utilizeze un Chromecast cu hotspot mobil al telefonului dvs. a fost rezolvată de către Google. Dacă vă confruntați în continuare această problemă asigurați-vă că „serviciile Google Play“ are versiunea 11.5.09 sau mai mare.
Dacă telefonul acceptă Miracast, este mai convenabil de a folosi un dispozitiv Miracast. Ea nu are nevoie de o conexiune la internet pentru a se conecta la acesta. Actiontec screenbeam mini 2 sau adaptor wireless Microsoft V2 sunt alegeri bune.

Deoarece această aplicație nu poate lucra pentru configurarea există o perioadă de probă extinsă de 48 de ore. Pentru a solicita acest lucru, pur și simplu a solicita o rambursare în termen de 48 de ore de la cumpărare prin e-mail numărul de ordine la adresa de e-mail de sprijin.

Manualul de utilizare este disponibil aici: https://goo.gl/CBDRCc
Suport pe forum fir de la XDA-developers: https://goo.gl/rEwXp8

Unități cap acceptate: orice AppRadio care acceptă Android AppMode prin HDMI.
De exemplu: SPH-DA100, SPH-DA110, SPH-DA210, SPH-DA120, AVH-X8500BHS, AVH-4000NEX, AVH-4100NEX, AVH-4200NEX, AVIC-X850BT, AVIC-X950BH, AVIC-Z150BH, AVIC-6000NEX , AVIC-6100NEX, AVIC-6200NEX, AVIC-7000NEX, AVIC-7100NEX, AVIC-7200NEX, AVIC-8000NEX, AVIC-8100NEX, AVIC-8200NEX

Unitățile care au modul AppRadio prin USB (a.k.a. AppRadio One) sunt nu acceptată.

Următoarele caracteristici sunt suportate:
 - Atingere multiplă
 - butoane AppRadio
 - transfer de date GPS prin locații false (funcționează numai cu unități de cap care au un receptor GPS)
 - blocare Wake
 - Rotație dulap (pentru a pune orice aplicație în modul peisaj)
 - calibrare Real
 - Porniți pe detectarea HDMI (pentru utilizarea cu telefoane și adaptoare HDMI)
 - Notificări pentru a indica starea conexiunii
 - Diagnostice
 - comutare automată Bluetooth pentru conectarea îmbunătățită

AppRadio este o marcă înregistrată a Pioneer.
Disclaimer: Sunteti singurul responsabil pentru această aplicație, în așa fel încât să nu afecteze capacitatea de a conduce.

Această aplicație utilizează serviciile de accesibilitate.

Screenshot AppRadio Unchained Rootless APK

 AppRadio Unchained Rootless APK Cover AppRadio Unchained Rootless APK Cover AppRadio Unchained Rootless APK Cover AppRadio Unchained Rootless APK Cover AppRadio Unchained Rootless APK Cover AppRadio Unchained Rootless APK Cover AppRadio Unchained Rootless APK Cover
4.5 stars based on 46703 reviews
website hit counter