Tuesday, March 20, 2018

 App Lock  APK Download

App Lock APK

90 from - 89.194 People

APPS and GAMES Download - Redtube official app 355 apk android - Xhubs apk download android xhub app - Playview app for androidiospc play view apk download - Showbox apk 495 download for android 2017 latest version - Frp bypass apk how to bypass frp lock 100 working - Frp bypass apk download samsung google account - You tv player download apk android app iphone pc - Frp bypass apk download for android app latest - Fildo music app download fildo apk on android ios pc - Maadhaar app download official apk for android ios
Title: App Lock
Author: SailingLab
Latest Version: 4.0.3 sau o versiune ulterioară
Last Update: 16 martie 2018


Download App Lock APK from SailingLab last update 16 martie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la wedota2[@]gmail.com Politica de confidențialitate Chaoyang District, Beijing, China

App Lock AppLock is a light app protector tool to protect your privacy in mobile apps.

★ AppLock can lock Facebook, Whatsapp, Gallery, Messenger, SMS, Contacts, Gmail, Settings, incoming calls and any app you choose. Prevent unauthorized access and guard privacy. Ensure security.
★ AppLock has PIN lock、 Pattern lock and Fingerprint Lock, choose your favorite style to lock apps . Pattern lock is more easier and faster to unlock . PIN lock has random keyboard. Much safer for you to lock apps . No more worry people may peep the password or pattern. More safe!

Tips:If you have a phone with a fingerprint reader that is either made by Samsung or is running Android Marshmallow, you can check the box in the App Lock settings labeled "Use fingerprint to unlock"

★Rich themes
We have built-in sets of beautiful Pattern and PIN themes for your choice, will continue to update.
★ With AppLock, you will:
🔒 Never worry about a friend borrows your phone to play games with mobile data again!
🔒 Never worry about a workmate gets your phone to look the gallery again!
🔒 Never worry about someone reads private data in your apps again!
🔒 Never worry about kids mess up Settings, send wrong messages, paying games again!

◆ Real-Time Protection
Monitor the new installation and app updating, real-time remind avoiding potential risks, keeping your devices safe.
◆Phone Boost: Speed up your Phone
Boost the speed of your Android phone, clear junk and cache.
◆ Safe lockscreen
AppLock secure your phone from intruders with PIN and pattern lock security.

——Main Features——
* A key lock, simple, quick!
* Lock application to prevent others are free to buy, uninstall applications!
* Lock setting to prevent misuse of the phone to change the system settings!
* Privacy lock, to prevent others from seeing your album, video and a variety of sensitive applications!
* Pattern Lock: simple and fresh interface, unlock faster!
* PIN lock: random keyboard. Much safer for you to lock apps
* Lock any apps using pattern(e.g Twitter, Gallery, Camera)
* Home Screen Locker
* Lock screen timeout
* Lock 3G, 4G data, Wi-Fi, Bluetooth and more
* Lock new apps
* Uninstallation Prevention
* Set Lock Time to only activate lock at certain time
* Easy-to-use and user friendly GUI
——How it Works——
■ Download and install the Transparent Pattern Lock.
■ Go in setting and enable the lock.
■ Set your pattern.
■ To unlock draw your pattern and you open the lock and see you home screen.

——Permissions——

For new users, please follow the instructions and authorize permissions for AppLock to work. This app uses the Device Administrator permission. Open this permission can prevent others from uninstalling AppLock easily.

Contact US: weDota2[@]gmail.com AppLock este un instrument de aplicație protector de lumină pentru a vă proteja confidențialitatea în aplicații mobile.

★ AppLock poate bloca Facebook, Whatsapp, Galeria, Messenger, SMS, Contacte, Gmail, Setări, apelurile primite și orice aplicație pe care o alegeți. Prevenirea accesului neautorizat și a proteja viața privată. Asigurarea securității.
★ AppLock are blocare PIN, blocare model și amprentă digitală de blocare, pentru a alege stilul tau preferat pentru a bloca aplicații. Blocarea model este mai ușor și mai rapid pentru a debloca. Blocare PIN are tastatură aleatoare. Mult mai sigur pentru tine pentru a bloca aplicații. Nu mai există oameni se tem pot uita pe furiș parola sau model. Mai sigur!

Sfaturi: Dacă aveți un telefon cu un cititor de amprente care fie este făcută de Samsung sau rulează Android Marshmallow, puteți verifica caseta din setările aplicației Lock etichetate „Folosiți amprenta pentru a debloca“

★ teme bogate
Avem seturi încorporate de model frumos și PIN teme pentru alegerea dvs., va continua să actualizeze.
★ Cu AppLock, veți:
🔒 Niciodată nu vă faceți griji despre un prieten împrumută telefonul pentru a juca jocuri cu date mobile din nou!
🔒 Nu vă faceți griji cu privire la un WORKMATE devine telefonul să se uite din nou galeria!
🔒 Nu vă faceți griji despre cineva citește date private în aplicațiile dvs. din nou!
🔒 Niciodată nu vă faceți griji despre copii dezordine Setări, trimite mesaje greșite, plata jocuri din nou!

◆ protecție în timp real
Monitor noua instalare și actualizare a aplicației, în timp real reaminti evitarea riscurilor potențiale, păstrarea în siguranță dispozitivele.
◆ Boost Telefon: Accelerați telefonul
Boost viteza dvs. de telefon Android, nedorite clare și memoria cache.
◆ LockScreen sigură
AppLock securiza telefonul de intruși cu PIN-ul și modelul de blocare.

--Main Proprietati--
* O blocare cheie, simplu, rapid!
* Cerere de blocare pentru a împiedica alte persoane sunt liberi să cumpere, dezinstala aplicații!
* Blocarea setarea pentru a preveni utilizarea abuzivă a telefonului pentru a schimba setările de sistem!
* Blocare confidențialitate, pentru a împiedica alte persoane să vadă albumul, video și o varietate de aplicații sensibile!
* Model de blocare: interfață simplă și proaspătă, debloca mai repede!
* Blocare PIN: tastatură aleatoare. Mult mai sigur pentru tine pentru a bloca aplicații
* Blocare orice aplicație folosind model (de exemplu Twitter, Galeria, Camera)
* Locker Ecranul de pornire
* Timeout de blocare a ecranului
* Lock 3G, date 4G, Wi-Fi, Bluetooth și mai mult
* Blocare aplicații noi
* Prevenirea Uninstallation
* Setare blocare timp pentru a activa numai de blocare la un anumit moment
și ușor de utilizat GUI * ușor de utilizat-
- Cum funcționează -
■ Descărcați și instalați modelul de blocare transparent.
■ Du-te în setare și activați blocarea.
■ Setați modelul dumneavoastră.
■ Pentru a debloca desenați modelul și deschideți dispozitivul de blocare și veți vedea ecranul de start.

--Permissions--

Pentru utilizatorii noi, vă rugăm să urmați instrucțiunile și să autorizeze permisiunile pentru AppLock să lucreze. Această aplicație utilizează dispozitiv permisiunea de administrator. Deschideți această permisiune poate împiedica alte persoane să dezinstalezi AppLock cu ușurință.

Contact SUA: weDota2[@]gmail.com

Screenshot App Lock APK

 App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover App Lock APK Cover
redtube app for android get all the exotic redtube content on your phone download the apk for free latest version 355 download xhubs apk app for android smartphone xhubs app download is available officially its important to get xhubs apk download from this guide playview app download for android ios and pc playing and viewing movies is made a breeze by the play view app the app houses hours upon hours of content with showbox apk 495 free download 2017 december new version update install show box mobile app on android device to watch latest hd movies tv show online get frp bypass apk and know how you can bypass frp on all samsung devices and also you can download the latest bypass frp apk frp bypass apk download for android download frp bypass apk for samsung or android 51 frp bypass apk download app is used to remove google account verification or factory reset protection download you tv player apk android iphone and pc you tv player download app is given here with official links you tv download guide is easy to install frp bypass apk download for android there is an app that lets you in a way do the google frp bypass or at least provide you the means to bypass the protection are you want free mp3 streaming for music fildo app is a music application available as of now download fildo apk 295 for android iphone pc windows 10 maadhaar app download official apk for android ios iphone windows mobile maadhar card app download how to use maadhaar app and lets you carry adhar on your4.5 stars based on 10276 reviews
website hit counter