Saturday, March 24, 2018

 App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password  APK Download

App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK

85 from - 29.321 People

APPS and GAMES Download - Oppo r9s and r9s plus android phones whirlpool forums - Dateierweiterungen steffen hanske - Download updatestar updatestar - Cold case files google pixel case reviews updated 010917 - Arduino boards shields kits parts accessories - Juja italia - Thinking outside the box a misguided idea psychology today - - Mowerpartszone knoxville tn lawn mower parts - 2016 01 18
Title: App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password
Author: Kohinoor Apps
Latest Version: 4.1 sau o versiune ulterioară
Last Update: 3 ianuarie 2018


Download App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK from Kohinoor Apps last update 3 ianuarie 2018 and Dezvoltator Trimiteți un e-mail la kohinoorapps[@]gmail.com Politica de confidențialitate 1700 N 1st Street, Apt 311, San Jose, California 95112

App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password Applock, Fingerprint App Lock for your apps with Intruder selfies, Dual advanced security lock screens and fingerprint enabled app lock that makes your phone total safe and secure.

It takes photo of snooper that tries to unlock your apps with wrong passwords, patterns or fingerprint and send email to you immediately with photo and details.

~ Fingerprint app lock is supported by all phones who has Fingerprint hardware and Marshmallow Android Version and if you don't have one then our Fingerprint Simulator enables simulated App lock support for any phone you have. Enable Simulator from settings and you can simulate fingerprint app lock with PIN or Patten.

FEATURES:
★ Lock any App like System Apps, Social Apps, Lock your private Gallery, Downloaded Apps and games.
★ Supports wifi and bluetooth switches control.
★ Unlock with PIN,Pattern or Fingerprint.
★ Intruder Selfie supported. App lock takes selfie of persons who entering wrong pin, pattern or finger print.
★ Send immediately Intruder alert and photo to your email address you set in settings.
★ Fake Cover. App lock shows Force Close dialog on opening of locked apps and let you open them with trick.
★ Support sound and vibration effects.
★ Supports Protection option to avoid Force Stop by any other user bymistake.
★ No need to remember PIN or Pattern, you can Instant unlock with your fingerprints for compatible devices.
★ Automatic set colors in app lock screen for popular apps and system apps.

Are you bored typing passwords and using pattern everytime you unlock apps? Now Lock Apps easily with Advance Feature of Fingerprint Applock. Take the advantage of this Latest Applock with beautiful design and Amazing Features different from other applocker.You have to scan your finger to unlock apps so only you can open your private and social applications. The intruders trying to hack your security will caught by taking instant selfie and save inside app.

Applock with fingerprint can lock your private apps. Prevent unauthorized access, guard privacy and ensure security. Also you can have control for Install/Uninstall of new apps. PIN/Pattern or Fingerprint need to uninstall any app. Enable it from settings.

FAQ:
Q: Can I lock ANY app or games?
A: Yes, you can lock ANY installed apps and games in your device.

Q: How can I lock the app?
A: It's simple, please lock for apps you want to lock, and set your PIN or Pattern. you can use Finger print automatically if already registered and existing with your phone.you don't need to set manually.

Q: How to stop other people uninstall AppLock?
A: Please enable “Prevent Force Stop" in Settings of AppLock, so nobody can force stop or uninstall without your permission password. You can disable it whenever you don't want it.

This app uses the Device Administrator permission.
Disclosure:
To prevent App Lock being Force Stopped by other apps or Being Uninstalled, App Lock need Device Administrator Permission and App Lock never use any other Device Administrator permission except avoid force stopped & uninstall prevention by other users on your phone.
This app uses Accessibility services.
Disclosure:
By using this service, It helps to use Power Saving mode. The service is only used to remind users with disabilities to unlock apps, and save battery usage.

Feel free to send your feedback to us! kohinoorapps[@]gmail.com Applock, amprentă digitală App Lock pentru aplicații cu Selfie Intruder, ecrane duble avansate de blocare pentru securitate și amprentă activat blocarea aplicației care face ca numărul total de telefon în condiții de siguranță și sigur.

Este nevoie de fotografie Snooper care încearcă pentru a debloca aplicațiile cu parole greșite, modele sau amprente digitale și trimite e-mail pentru a vă imediat cu fotografie și detalii.

~ De blocare a aplicației cu amprentă digitală este acceptată de toate telefoanele care are hardware-ul de amprente și nalba Android Versiunea și dacă nu aveți o amprentă digitală atunci simulatorul nostru permite simulat suport de blocare App pentru orice telefon aveți. Activați Simulator de setări și puteți simula de blocare a aplicației de amprentă digitală cu PIN sau Patten.

CARACTERISTICI:
★ Lock orice aplicație ca sistem de aplicații, Aplicații sociale, blocare Galerie privat, descărcate aplicații și jocuri.
★ suporta WiFi și Bluetooth switch-uri de control.
★ Deblocare cu PIN-ul, model sau amprentă digitală.
★ Intruder autoportrete sprijinit. Blocarea App ia selfie de persoane care intră în PIN greșit, model sau de imprimare cu degetul.
★ Trimite imediat alertă intrușilor și fotografia la adresa de e-mail setat în setările.
★ Cover fals. Blocarea App arată Forța de dialog Închidere privind deschiderea de aplicații blocate și vă permit să le deschideți cu truc.
★ Suport de sunet și efecte de vibrații.
★ sprijină opțiunea de protecție pentru a evita a opri forțat de către orice alt utilizator bymistake.
★ Nu este nevoie să vă amintiți PIN sau model, puteți debloca instant cu amprentele digitale pentru dispozitivele compatibile.
★ automată set culori în ecranul de blocare a aplicației pentru aplicații populare și aplicații de sistem.

Sunteți parole de tastare găurite și utilizarea de model de fiecare dată când deblocați aplicații? Acum Lock Apps cu ușurință cu Feature Advance de amprente Applock. Ia avantajul acestui ultim Applock cu un design frumos și caracteristici uimitoare diferite de alte applocker.You trebuie să scaneze cu degetul pentru a debloca aplicații astfel încât numai puteți deschide aplicațiile dvs. private și sociale. Intrusii care încearcă să hack de securitate va prins luând selfie instant și de a salva în interiorul aplicației.

Applock cu amprentă digitală poate bloca aplicațiile private. Prevenirea accesului neautorizat, paza vieții private și de a asigura securitatea. De asemenea, puteți avea control pentru instalare / dezinstalare de aplicații noi. PIN / model sau amprentă digitală trebuie să dezinstalați orice aplicație. Activați-l din setările.

FAQ:
Î: Pot bloca orice aplicație sau jocuri ?
A: Da, puteți bloca aplicații instalate și jocuri în aparat.

Î: Cum pot bloca app
R: Este simplu, vă rugăm să blocați pentru aplicațiile pe care doriți să le blocați, și setați codul PIN sau modelul dumneavoastră. puteți utiliza degetul de imprimare în mod automat dacă este deja înregistrată și existente cu phone.you dumneavoastră nu trebuie să setați manual.

Î: Cum de a opri alte persoane dezinstala AppLock ?
R: Vă rugăm să activați „Prevenirea forței Stop“ în setările AppLock, astfel încât nimeni nu poate forța de oprire sau de dezinstalare fără parola permisiunea puteți dezactiva de fiecare dată când nu-l doresc..

Această aplicație utilizează dispozitiv permisiunea de administrator.
Dezvăluire:
Pentru a preveni App broaștei Forța oprită de alte aplicații sau dezinstalat, App Lock nevoie de dispozitiv administrator Permisiune și App Lock nu utilizați alte dispozitiv permisiunea de administrator, cu excepția a evita forța sa oprit și prevenirea dezinstalarea de către alți utilizatori de pe telefon.
Această aplicație utilizează serviciile de accesibilitate.
Dezvăluire:
Prin utilizarea acestui serviciu, ajută să utilizeze modul de economisire a energiei. Serviciul este folosit doar pentru a reaminti utilizatorilor cu handicap pentru a debloca aplicații, și de a salva utilizarea bateriei.

Simțiți-vă liber pentru a trimite feedback-ul dvs. la noi! kohinoorapps[@]gmail.com

Screenshot App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK

 App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover App lock - Real Fingerprint, Pattern & Password APK Cover
it puts you in a real spot when purchasing the oppo r9 as although it has some of the best specs for price and with the price drop to 475 at office works and eine der umfangreichsten listen mit dateierweiterungen erweiterung was; 000 000 600 paperport scanned image 000 000 999 arj multi volume compressed archive download the free trial version below to get started double click the downloaded file to install the software phone protection is something that is either done by habit or is not cared for; i am a person who does the former on a day to day basis your phone is sub by jon arduino shields arduino mega arduino shop arduino arduino kits arduino sensors arduino robot arduino motors top videos warning invalid argument supplied for foreach in srvusersserverpilotappsjujaitalypublicindexphp on line 447 there are many theories of creativity what the latest experiment proves is not that creativity lacks any association to thinking outside the box but that such is mowerpartszone just announced the opening of their retail store at 7130 oak ridge highway in knoxville tn they are located in the former location of progreen plus bananaprogs29s blog belkin n1 wireless usb adapter this product has multiple versions please check the version number on your adapter to ensure that you load4.5 stars based on 4128 reviews
website hit counter